Wyposażenie przecinarki plazmowej

pNiemal każdy z nas słyszał o trzech stanach skupienia materii – stałym, ciekłym i gazowym. Nowe technologie spowodowały, iż mamy możność mówić również o 4 stanie materii – plazmie.

Plazma używana jest do cięcia metali, które są przewodnikami elektryczności, do powierzania energii ze źródła elektrycznego przez palnik cięcia plazmowego na obrabiany artykuł jest używany elektrycznie przewodzący gaz. Podstawowe urządzenie do cięcia łukiem plazmowym jest wyposażone w zasilacz, obwód zajarzenia łuku oraz palnika. Wszystkie takiego typu materiały dostarczają energię elektryczną, zdolność jonizacji i sterowania procesem nieodzowne do otrzymania wysokiej jakości oraz wydajności cięcia materiałów rozmaitego rodzaju. Urządzenie zasilające to nic innego, jak źródło prądu stałego. Napięcie obwodu otwartego jest w większości wypadków z zakresu od 240 do 400 V. Prąd z wyjściowego zasilacza wpływa na szybkość cięcia jak również maksymalną grubość ciętego artykułu. Jego centralną możliwością (zasilacza), jest dostarczanie energii elektrycznej w niezbędnej ilości do utrzymania łuku plazmowego w jonizacji. Obwód zajarzenia łuku do obwodu generatora dużych częstotliwości, jaki dostarcza napięcie prądu zmiennego z zakresu od 5000 do 10000 V przy częstotliwości około 2MHz. Tego rodzaju napięcie użytkowane jest do utworzenia wewnątrz palnika łuku o dużej intensywności, jaki jonizuje gaz oraz tworząc równocześnie plazmę. Palnik pełni funkcję uchwytu materiałów eksploatacyjnych, takich jak dysza oraz elektroda, oraz zapewnia chłodzenie danych elementów. Dysza oraz elektroda zwężają i trzymają strumień plazmy.

W przecinarkach plazmowych stosowany jest bezstykowy model zajarzenia łuku plazmowego przy pomocy łuku pilotującego. Przecinarka plazmowa posiada skorzystanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest duża prędkość, precyzja i duża jakość cięcia. Produkty wyekwipowane są w palnik plazmowy, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza a także kabel zasilający. Cięcie plazmą polega na topnieniu oraz „wyrzuceniu” metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się pomiędzy elektrodą nietopliwą a ciętym towarem. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą. Przepuszczenie strumienia sprężonego gazu poprzez jarzący się łuk elektryczny wywołuje jego jonizację a także dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Przeważnie stosowanym gazem plazmotwórczym jest zwykłe powietrze. W urządzeniach o dużych mocach najczęściej używa się argonu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla plus mieszanki argon-wodór i argon-hel.