W poszukiwaniu pierwszej pracy

Sposobów na znalezienie pracy jest kilka. Można poszukiwać pracy w ogłoszeniach prasowych czy internetowych, skontaktować się bezpośrednio z interesującymi nas firmami, czy wykorzystać znajomości (o ile takie są) w danej branży. Niezależnie od metody poszukiwania zatrudnienia, zanim potencjalny pracodawca zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną, czeka nas niejednokrotnie długi i żmudny proces rekrutacyjny, którego pierwszym, podstawowym etapem jest selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych. Najczęściej pracodawcy proszą zainteresowane osoby o przesłanie swojego życiorysu czyli tzw. CV oraz listu motywacyjnego. Warto więc poświęcić trochę czasu na przygotowanie tego typu dokumentów.

Solidnie przygotowane CV pozwoli na przebrnięcie przez pierwszy etap rekrutacji. Co warto zawrzeć w CV? Świeżo upieczonym absolwentom potencjalni pracodawcy zarzucają przede wszystkim brak lub małe doświadczenie zawodowe. Z reguły jest to dość paradoksalna sytuacja (zwłaszcza w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia dzienne), bo kiedy mieli zdobywać doświadczenie zawodowe, skoro większość czasu zajęło im zdobywanie wykształcenia. Nic więc dziwnego, że na ten temat ogłoszeń z kategorii „dam pracę” krążą już dowcipy, że chętnie przyjmę młodą osobę po studiach z 10-letnim stażem pracy. Co więc w takiej sytuacji wpisywać w kategorii „doświadczenie zawodowe”? Przede wszystkim wszystkie praktyki i staże, które niejednokrotnie są nieodzownym elementem i wymogiem na studiach. Poza miejscem i czasem odbywania praktyki, warto zawrzeć w Cv również informację dotyczącą zakresu obowiązków, które pełniliśmy w tym czasie. Być może brałeś udział w jakimś projekcie – warto również o tym wspomnieć. W tzw. historii zawodowej (której absolwentom z reguły brakuje) powinny pojawić się wszystkie informacje związane z przejawem jakiejkolwiek aktywności na poziomie uczelni oraz pozauczelnianej. Może to być praca dorywcza, wolontariat, kursy i szkolenia (w tym kursy językowe, komputerowe, itp.), udział w projektach, przynależność do koła naukowego, czy stowarzyszenia. W tym miejscu należy przekonać pracodawcę, że mimo braku doświadczenia, to jednak próbowaliśmy je zdobyć najlepiej jak tylko potrafiliśmy, zważywszy na ograniczone możliwości czasowe oraz finansowe. Sporo informacji na temat jak napisać dobre cv znajdziecie również w Internecie.

W życiorysie warto się również pochwalić swoimi umiejętnościami. W aspekcie obsługi komputera można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach sformułowanie w CV dotyczące sprawnej obsługi komputera i bezwzrokowego pisanie na klawiaturze nie zrobi większego wrażenia na pracodawcy, co innego znajomość specjalistycznych programów komputerowych (np. AutoCad). Warto również podkreślić znajomość języków obcych, ale należy pamiętać o tym, aby rozsądnie ocenić swoją komunikatywność w danym języku. Nieodzownym elementem rozmów kwalifikacyjnych jest coraz częściej weryfikacja praktycznej znajomości wybranego języka obcego. Coraz częściej zwłaszcza, gdy w przyszłej pracy wymagana jest znajomość języka obcego wymaga się od kandydatów przygotowania aplikacji w języku obcym (najczęściej angielskim). Dlatego też przygotowując tego typu aplikację warto ściągnąć wzór CV po angielsku, aby zobaczyć na co należy zwrócić uwagę.