Urządzenia spawalnicze i źródła ciepła

wZe względu na swą technologiczną rozmaitość, zróżnicowanych sprzętów spawalnictwo to duża sfera wiedzy. Najczęściej procesy spawalnicze są wyrabiane za pomocą skupionych źródeł ciepła, które wywołują odpowiednie, miejscowe nagrzanie się surowca. W wypadku spawania temperatura ta zawsze przekracza temperaturę topnienia przedmiotu. Spawalnicze źródła ciepła powinny charakteryzować się możnością wprowadzenia bardzo małej ilości ciepłoty w miejsce spawania w najbardziej skoncentrowany sposób. Do spawalniczych źródeł ciepła zaliczamy: łuk elektryczny, strumień laserowy, płomień gazowo-tlenowy i inne.

Wyszczególnione źródła ciepła zostały stosowane do wielu metod spawania, zgrzewania plus cięcia termicznego. Przy okazji wyboru źródła zasilania do łączenia konkretnych wyrobów trzeba uwzględnić techniczną możliwość wykorzystania określonego źródła, wydajność procesu oraz ilość i rzetelność wykonywanych połączeń.

1.Spawanie MMA – do ręcznego spawania elektrodami otulonymi wykorzystuje się następujące urządzenia spawalnicze. Transformatory spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi prądem przemiennym. Wymaganym warunkiem zajarzenia oraz podtrzymania łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą a towarem spawanym jest, ażeby charakterystyka statyczna transformatora była stromo – opadająca. Prądnice spawalnicze – to zespoły dwu-maszynowe składające się z silnika napędowego a także prądnicy spawalniczej. Jej zadaniem jest przekształcenie prądu przemiennego na stały o danym kształcie charakterystyki zewnętrznej i o niezbytecznym zakresie prądu spawania. Inwertory spawalnicze – prostowniki z wewnętrzną wymianą częstotliwości. Inwertory spawalnicze są współcześnie najbardziej popularnymi urządzeniami do spawania elektrodami MMA.

2.Spawarka TIG – źródła zasilania używane przy owej metodzie posiadają charakterystykę opadającą. Zdołają być one źródłami zasilania prądu stałego jak i przemiennego. Prąd przemienny używany jest przy spawaniu aluminium oraz jego stopów. Tego gatunku urządzenia wyekwipowane są w dużo funkcji: narastanie prądu spawania, możność prądu pulsującego jak również wypełniacz krateru. Aktualnie w sprzedaży występują bezproblemowe sprzęty inwertorowe do spawania elektrodą otuloną jak również metodą TIG. W owych urządzeniach, w przypadku spawania metodą TIG, zajarzenie łuku dzieje się na skutek zwarcia elektrody wolframowej z materiałem spawanym.

3.Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazowej MIG, MAG – Spawanie procedurami MIG i MAG realizowane przy użytku urządzeń spawalniczych, w których posuw drutu elektrodowego odbywa się w sposób zmechanizowany, a ruch uchwytu dzieje się ręcznie. W metodzie MIG/MAG potrafią być użytkowane druty elektrodowe pełnie, jak i rdzeniowe. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku wytwórczości seryjnej albo masowej.