Udogodnienia dla spawaczy

Wybór urządzenia do spawania bardzo często zależy od materiału, który musimy zespawać. Przed rozpoczęciem pracy trzeba też określić takie parametry jak szerokość tworzywa, lokalizację miejsca spawu oraz uwarunkowania otoczenia. W wyborze sprzętu spawalniczego, który ułatwi nam prace może pomóc wiedza o poszczególnych funkcji najbardziej popularnych spawarek. Sporo zależne jest od rodzaju wybranej przez nas spawarki.

Prezentowane poniżej parametry sprzętu spawalniczego przeważnie występują w spawarkach lepszej jakości.
Spawarka MMA działa za pośrednictwem metody spawania łukowego przy wykorzystywaniu topliwej elektrody metalowej, która pokryta jest otuliną topliwą. Często używana jest w przemyśle konserwacyjnym i naprawczym. W tego rodzaju sprzętach możemy wyróżnić trzy pomocnicze funkcje:

  • Hot Start – ułatwia rozpoczęcie spawania;
  • Anti Stick – funkcja przeciwzwarciowa;
  • Art Force – regulacja prądu zwarcia;

Spawarki MIG/MAG polegają na spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Najczęściej użytkowane są do zadań montażowych i w liniach technicznych. Pomocniczymi funkcjami, które możemy odnaleźć w tego typu spawarkach są:

  • Puls – spawanie prądem pulsacyjnym;
  • Sterowanie synergiczne – automatyczny dobór ustawień;
  • 2/4 takt – sterowanie cyklem spawania;

Ostatnim modelem opisywanego sprzętu są spawarki TIG. Polega na spawaniu nietopliwą elektrodą w osłonie gazów obojętnych. Sprzęt spawalniczy wykorzystywany do tego spawania można używać przy łączeniu aluminium oraz stopów aluminium. Niektóre spawarki wzbogacane są o funkcje:

  • TIG HF – zapłon łuku, umożliwia uzyskanie czystego początku spoiny;
  • TLG lift – zajarzenie łuku przez potarcie;
  • AC/DC – spawanie prądem przemiennym;