Techniki spawania aluminium

sAluminium nadaje się sukcesywnie do spawania. Możemy je spawać niejednymi procedurami, jednak w praktyce przeważa zaledwie parę z nich. Podczas spawania należy uwzględnić reakcję metalu z tlenem oraz powstający wówczas w błyskawicznym tempie tlenek. Trzeba pamiętać, że tlenek jest twardy a także charakteryzuje się potężną temperaturą topnienia, w związku z czym łatwo może spowodować spoiny.

Tlenek jest cięższy niż roztopiony metal i może w nim wywierać wtrącenia. Przez co też spawając aluminium należy wpierw usunąć tlenek ze spajanych powierzchni. Mamy możliwość do tego używać szczoteczki ze stali nierdzewnej. Odpowiednio oczyszczone oraz wolne od tlenku powierzchnie są warunkiem utrzymania spoin wolnych od wad. Trzeba też wziąć pod uwagę ryzyko powstawania porów. Wodór wydzielający się z występującej w powietrzu wilgoci a także z zanieczyszczeń metalu rozpuszcza się prędko w stopionym aluminium, zaś prawie wcale w materiale zakrzepniętym. Podczas krzepnięcia stopionego materiału wydziela się wodór w formie bąbelków gazu, jakie zdołają zatrzymać się w stygnącym metalu wytwarzając porowatość.

Do spawania aluminium plus jego stopów stosuje się wiele metod spawania. Równie rozległa jest paleta stosowanych gazów osłonowych. Spawanie techniką TIG prądem zmiennym zezwala na katodowe usuwanie tlenków na danej powierzchni spawanego materiału. Oprócz czystego argonu a także mieszanek argonu z helem wykorzystuje się w przypadku tej metody opracowane specjalnie dwu- oraz trójskładnikowe kombinacje osłonowe. Dodatek azotu ma wpływ na stabilizację a także koncentrację łuku elektrycznego oraz poprawia wtopienie. Spawanie techniką TIG prądem stałym elektrodą z biegunem ujemnym stosuje się rzadko. Jako gaz osłonowy stosuje się czysty hel lub mieszanki argonowe z wysoką zawartością helu.

W zdecydowanej mnogości przypadków dobrze jest polecać wykorzystanie spawania impulsowego. Przyzwala ona na łączenie wytworów o niewielkich grubościach a ponadto zabezpiecza połączenia przed produkowaniem się pęcherzy. Dodatkową korzyścią jest zminimalizowanie liczebności odprysków. Paleta osiągalnych do wykorzystania gazów jest podobna, jak w przypadku metody TIG. Spawanie plazmowe elektrodą z biegunem dodatnim jest typem metody TIG, jaki stosuje się za każdym razem w procesach zautomatyzowanych, gdzie wykorzystuje się także kombinację spawania plazmowego z metodą MIG. Materiały o dużej grubości udaje się łączyć przy pomocy owej techniki jednowarstwową spoiną wysokiej jakości. W toku spawania metodą MIG z wykorzystaniem 2 drutów elektronowych doprowadza się je do palnika zazwyczaj z zastosowaniem niezależnych źródeł prądowych. Metodę tą wykorzystuje się najczęściej przy wykonywaniu długich spoin w elementach płaskich albo spoin obwodowych.