Sposób na spawanie aluminium

sAluminium to artykuł, który z powodzeniem przydaje się do spawania. Bez problemu jesteśmy w stanie je spawać wieloma procedurami, jednak w praktyce dominuje tylko kilka z nich. W trakcie spawania aluminium trzeba wziąć pod uwagę reakcję metalu z tlenem i powstający w momentalnym tempie tlenek. Nie zapominajmy, iż tlenek jest twardy i cechuje się dużą temperaturą topnienia (około 2050ºC), w związku z czym łatwo moglibyśmy spowodować wady spoiny.

Aluminium plus jego stopy, jako surowce konstrukcyjne posiadają dużo zalet – są lekkie, wyróżniają się dużą siłą, dobrą odpornością na korozję oraz zezwalają się w łatwy sposób formować. Zwykłym obszarem zastosowanie takiego materiału jest budowanie pojazdów szynowych, do jakiej w ostatnim czasie dołączyła produkcja aut osobowych. Obok wymienionych specjalizacji aluminium wykorzystuje się w produkcji rowerów, do budowy maszyn, zbiorników, w przemyśle stoczniowym, w budownictwie jak również transporcie. Jak dostrzegamy ów wyrób posiada strasznie wiele zastosowań. Wysokotopliwa warstwa tlenków na danej powierzchni aluminium żąda wykorzystania spawania drutem elektrodowym z biegunem dodatnim (MIG) czy też prądem zmiennym elektrod nietopliwych (TIG). Metoda TIG używana jest przede wszystkim w zamiarze zapewnienia dużej klasy spoin i niezawodności technologicznej, z kolei metodę MIG wyróżnia duża produktywność. Spawanie metodą TIG, wykorzystywanie najczęściej do 3 mm grubości materiałów, zezwala na optymalizacje zjawiska poprzez wymianę wartości prądu spawania. Przy wykonaniu przyłączy wysokiej jakości wykorzystuje się coraz to częściej także metodę MIG. W tym wypadku niezbędne jest wykorzystanie spawania impulsywnego.

Przed spawaniem aluminium oraz jego stopów, właściwe oczyszczenie materiału ma fundamentalne znaczenie. Zaleca się sporządzenie krawędzi spawanych przed zastosowaniem sprzętu spawalniczego, za pomocą frezowania. Dla artykułów masywniejszych niż 8 mm zaleca się podgrzanie materiałów przed spawaniem do temperatury 80-150ºC. Przy spawaniu metodami TIG jak również MIG w charakterze gazu osłonowego wykorzystuje się argon a także hel. Są to tzw. gazy szlachetne, co znaczy, że nie wchodzą one w związki chemiczne z innymi pierwiastkami. Mieszankę argonu plus helu moglibyśmy wykorzystywać przy spawaniu metodą MIG, w przypadku kiedy wymagany jest wysoki stopień wnikania przy spawaniu artykułu o strasznie obszernej grubości. Ponieważ aluminium jest podatne na wtrącenia w postaci tlenku glinu jak również wodoru, gaz osłonowy powinien cechować się określoną czystością, jaka w przypadku argonu i helu powinna wynosić powyżej 99,5%. Celem gazu, oprócz udziału w kreowaniu łuku elektrycznego, jest ochrona elektrody i stopionego metalu przed utlenieniem oraz chłodzenie elektrody.