Spawacz i jego praca

sSpawacz to jednostka, jaka spawa bądź przycina części i materiały konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych oraz ich stopów, wchodzące w skład maszyn, sprzętów, środków transportu, budowy mostów, budynków.

Spawanie wykonuje się przez stopienie brzegów elementów w miejscu łączenia ciepłem, jakież przeważnie pochodzi ze spalania gazu palnego w atmosferze dostarczonego tlenu czy też z łuku elektrycznego, jaki formuje się między materiałem elementu spawanego a elektrodą. Spawacz może wykonywać zadania zawodowe polegające na spawaniu a także cięciu metali oraz ich stopów licznymi metodami oraz lutowaniu palnikiem gazowym. W zależności od technologii zjawiska, spawa materiały bez dodawania lub dodając spoiwo. O umiejętności spawacza świadczy przy tym jakość uzyskiwanej przez niego spoiny – oceniana jest jej grubość, szerokość, stopień wygładzenia. Przeto w tym zawodzie tak istotne jest jednakowo przygotowanie teoretyczne, jak i znakomita praktyka zawodowa.

W czasie wykonywania czynności zawodowych, spawacz posługuje się licznymi materiałami a także urządzeniami. W spawaniu gazowym są to gazy techniczne, głównie mieszanka gazowa acetylenu z tlenem, butle stalowe z gazem. Naczelne narzędzia pracy to palniki gazowe, przewody jak i węże, jakież służą do połączenia butli z palnikiem. Obsługiwane materiały to wytwornice i reduktory ciśnienia. W spawaniu elektrycznym wykorzystuje się elektrody, topniki oraz drut spawalniczy. Stosowanymi urządzeniami są spawarki, przetwornice prądu, prostowniki, transformatory spawalnicze, automaty jak i półautomaty spawalnicze, pilniki, szlifierki i inne. Trzeba pamiętać, iż praca na spawarkach jest niebywale niebezpieczna. Poza tym, spawacze w swojej pracy przeważnie korzystają z przyrządów do cięcia oraz zgrzewania metali. Posługują się też przyrządami kontrolno-pomiarowymi, takiego typu jak: termometry, suwmiarki bądź spoinomierze.