Przepompownia ścieków – transport i montaż

 

Przepompownię ścieków transportujemy i montujemy w następujący sposób:

 • Zbiornik przepompowni należy przewozić w pozycji poziomej, na palecie ułożonej na skrzyni samochodu.

 • Zbiornik ma w wyposażeniu zaczepy transportowe, które służą do zdjęcia zbiornika ze skrzyni samochodu lub opuszczenia zbiornika na dno wykopu.

 • Przy zdejmowaniu zbiornika zaleca się użycie trawersu i zawiesi taśmowych o odpowiedniej nośności.

 • Zbiornik powinien być zdjęty z samochodu za pomocą dźwigu o odpowiedniej nośności i położony na przygotowanym wcześniej miękkim i wyrównanym podłożu lub na przygotowanych do tego podporach.

 • Przy zdejmowaniu zbiornika należy zwracać uwagę na wklejone króćce.

 • Zbiornik betonowy powinien być ustawiony na suchym, odwodnionym wykopie, na specjalnie przygotowanym podłożu

 • Na dnie wykopanej dziury należy wykonać podsypkę z piasku o grubości co najmniej 20 cm.

 • Zbiornik trzeba obsypywać czystym piaskiem, ubijając obsypkę warstwami co 30-40 cm.

 • Należy podłączyć przewód ciśnieniowy tłoczny i przewody grawitacyjne.

 • Zbiornik wykonany z żywicy i włókien szklanych powinien być instalowany na przygotowanym fundamencie, w odwodnionym wykopie wykonanym zgodnie z instrukcją dostarczaną z każdą przepompownią

 • Zbiornik nie opiera się na fundamencie całym dnem, tylko wyłącznie dolnym kołnierzem, który jest przykręcany do fundamentu 8-12 śrubami.

Przy transporcie i montażu trzeba przestrzegać powyższych zasad, aby zbiornik się nie uszkodził i przepompownia ścieków była szczelna.