Optymalizacja produkcji

Kanban to system zarządzania lean i just-in-time (JIT) w firmach produkcyjnych. Według jej twórcy, Taiichi Ohno, kanban jest jednym ze sposobów, który pozwala na zmniejszenie zapasów magazynowych oraz zwiększenie wydajności pracy w firmie.

Produktywność pracy jest nazywana ilorazem ilościowej wydajności i ilości zakupionej pracy. Wydajność pracy jest czynnikiem powiązanym z ilością roboczogodzin. Zwiększenie wydajności pracyprzekłada się bezpośrednio na wysokie zyski firmy.

JIN może być zarówno systemem kontroli zapasów jak i metodą na planowanie produkcji, który pomaga określić, co produkować i ile produkować.

System kanban pomaga utrzymać wysoki poziom produkcji zmniejszając jednocześnie koszty które ponosi firma w wyniku magazynowania dużej ilości produktów.

Kanban jest skutecznym narzędziem do wspierania funkcjonowania systemu produkcyjnego jako całości. Ponadto, okazało się być idealnym sposobem ulepszenia planowania w firmach które nie zajmują się bezpośrednio produkcją dóbr materialnych.

Narzędzie to często jest stosowana w celu kontrolowania zapasów magazynowych, które znajdują się bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych. Kanban zakłada w takim przypadku niemal całkowitą eliminację magazynu głównego. Zapasy w takim przypadku znajdują się w gnieździe roboczym. Zapas taki podzielony jest na dwa pojemniki. Gdy pracownik wykorzysta zapas z pierwszego pojemnika, zawsze ma do dyspozycji zapas w drugim pojemniku. Przy pomocy sygnału kanban zapas pierwszego poj. jest natychmiast uzupełniony i zwrócony na stanowisko do regału.