Odpowiednia ochrona spawacza

sSzacuje się, iż każdego dnia podczas pracy spawacza dochodzi do licznych obrażeń wzroku lecz również ciała, jakież są spowodowane nieodpowiednią albo żadną ochroną. Więcej niż 70% uszkodzeń tworzy się na skutek odłamów i odprysków spawalniczych. Takowego typu wypadków możemy uniknąć, wymagana jest tylko adekwatna ochrona.

W internecie można wyszukać sporo artykułów na temat ochrony pracujących w czasie procesu spawania. Dobrze składane do pracy stanowisko to pomimo tego nie wszystko. Nie należy bowiem lekceważyć najbliższego otoczenia spawacza i o niebezpieczeństwach płynących z przebywania w sąsiedztwie osób trzecich. Praca w spawalnictwie zaliczana jest do szczególnie szkodliwych. Tradycyjnymi uszkodzeniami występującymi w czasie spawania są uszkodzenia wzroku jak również poparzenia. Prócz tego występują także szczególne niebezpieczeństwa wynikające z używania płomienia gazowego i łuku elektrycznego, m.in.: wytwarzanie gazów oraz pyłów, niebezpieczeństwa elektryczne, napromieniowanie radiacyjne. Niebezpieczeństwa te są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, a wręcz dla żywota pracowników.

Jednym ze skutków procesu spawania jest promieniowanie energii elektro-magnetycznej. W czasie spawania łukowego oraz procesów podobnych wypuszczane jest promieniowanie jonizacyjne jak również niejonizacyjne. Z promieniowaniem niejonizacyjnym (ultrafioletowe UV) mamy styczność każdego dnia, jednakże w typowych zdarzeniach wartość natężenia fal świetlnych jest o wiele niższa, aniżeli w procesach spawalniczych. Operatorzy maszyn spawalniczych a także osoby wykonujące procesy spawalnicze są narażone na zbyt dużą ekspozycję na promieniowanie UV i podczerwień IR. Tak samo odmienni współpracownicy, znajdujący się w sąsiedztwie stanowisk spawalniczych, wystawieni zostają na postępowanie niepożądanego wpływu promieniowania.

Kombinezon oraz maska ochronna to ubiór, który ukróca efekty napromieniowania spawaczy. Na nieszczęście zdarza się, iż osoby znajdujące się w pobliżu stanowisk spawalniczych nie są porządnie zabezpieczone przed działaniem emitowania o charakterze niejonizacyjnym (promieniowanie świetlne). Jednostki te potrafią też narażać się na odbicia emitowania od elementów refleksyjnych. Ażeby zapobiegać odbłyskom emitowania, trzeba wykorzystywać materiały, które wchłaniają promieniowanie. Stanowiska spawalnicze muszą odnaleźć się poza głównymi traktami komunikacyjnymi. Zwiększona odległość, a także użytkowanie ekranów promieniowania zmniejsza możność kontaktu pozostałych podwładnych z promieniowaniem świetlnym. Bezproblemowym a także uniwersalnym wyjściem zabezpieczenia pozostałych pracowników przed skutkami promieniowania w procesie spawalniczym są zasłony spawalnicze. Stalowe stelaże wypełnione są szczególną folią spawalniczą, w formie pasów foliowych albo arkuszy. Ekrany spawalnicze chronią przede wszystkim przed przypadkową ekspozycją na promieniowanie, służą również do wydzielania stanowisk spawalniczych. Wybór typu osłon spawalniczych może zależeć między innymi od wielkości i umiejscowienia stanowisk spawalniczych a także typu procesu spawalniczego.