Nowy paragon od 30 września 2013!

Sprawdź czy powinieneś wymienić urządzenie fiskalne!

Zobowiązanie wykorzystywania nowego paragonu zacznie obowiązywać od chwili 30-09-2013, zgodnie z zaleceniem z dnia 14.03.2013 w kwestii kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Według uzasadnień Ministerstwa Finansów nowe rozporządzenie wskazuje, że wraz z upływem 30.09.2013 podatnicy zostaną zmuszeni zupełnie wykonać założony w nakazie warunek oznaczenia nazwy, jaka pozwoli na zgodną identyfikację produktu lub świadczenia (treść dostępna na stronie www.mf.gov.pl). W informacji tej uznano:

„(…) nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

Z uwagi jednak na niejednolitą praktykę stosowania wyżej opisanego wymogu przez podatników, MF doprecyzowało przepisy na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję niepozwalającą na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług oraz przewidziało okres aż 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących zasad. (…)”

Wybrana na paragonie nazwa musi być na tyle unikalna, tak aby można było na jej podstawie, w zestawieniu z wartością, wytypować, jaki został nabyty produkt lub jaka była świadczona usługa. Posługiwanie się na paragonach nazw udaremniających konktrahentowi orzeczenie co za towar albo świadczenie i po jakiej cenie je zakupił, nie spełnia wymogów prawidłowej nazwy. Posiłkowo w nazwie towaru czy też usługi wolno zamieszczać np. specjalne odwołania do punktu cennika lub katalogu.

Osoba winien toteż zadbać o takie ustawienie kasy rejestrującej, aby konsument przyjmował paragony z nazwami artykułów albo świadczeń, pozwalającymi na ich czytelną identyfikację. To od podatnika zależy, w jaki sposób wytycza on nazwę produktu czy też świadczenia, tak aby konkretnie je rozpoznać.

Przykład

Obiekt handlowy rejestruje sprzedaż z użyciem kasy rejestrującej. Na paragonach nie wystarcza ogólna nazwa „nabiał”. Nazbyt ogólne są także takie nazwy, jak „twaróg”, „ser żółty” czy „śmietana” (chyba że sklep zbywa tylko jeden rodzaj artykułów z tej kategorii). Sklep musi używać nazwy poszczególnych artykułów dopuszczające na zgodną ich identyfikację. Na przykład paragony dokumentujące sprzedaż twarogu muszą obejmować określenie typu twarogu (np. „twaróg tłusty”, „twaróg chudy”), a w ewentualności sprzedaży twarogu tego samego typu odmiennych producentów – też nazwy (albo streszczone określenia) fabrynta (np. „twaróg tłusty X” oraz „twaróg tłusty Y”).

Przykład 2

Jeżeli przykładowo osoba ma w wyborze 5 rodzajów jabłek a także wszystkie są w takiej samej cenie, osoba może zaprogramować nazwę „jabłka”, (nie ma możliwości wykorzystywać zbiorowej nazwy „owoce”). Jeżeli natomiast osoba ma w sortymencie np. płatki śniadaniowe i płatki kukurydziane, a w dodatku oba towary posiadają zróżnicowaną cenę za kilogram, powinien osobno je identyfikować.

Ważne: Następstwem wdrożenia tego wymogu jest jasne, znaczne podniesienie ilości stanu sprzedarzowego. W nader dużo przypadkach okaże się, iż posiadacze kas z niedużą bazą towarową PLU będą zmuszeni zmienić urządzenia na nowsze, umożliwiające im zastosować wszystkie towary w myśl nowych przepisów. Wymagany termin, Wymagana data wprowadzenia to 30-09-2013 r..

 1. Paragon fiskalny musi obejmować przynajmniej:
 2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 3. NIP podatnika,
 4. numer kolejny wydruku,
 5. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 6. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
 7. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 8. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 9. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 10. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 11. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 12. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 13. łączną kwotę podatku,
 14. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 15. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 16. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 17. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 18. NIP klienta – na życzenie kupującego, (tylko w przypadku gdy urządzenie fiskalne ma możliwość wydrukowania takiej pozycji)
 19. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Kontrowersję wywołał również fakt o zamieszczeniu numeru NIP odbiorcy na życzenie. Nakaz ten ma zapewnić osobom wystawienie za pomocą kasy, paragonu, który spełniałby przeznaczenie tzw. faktury uproszczonej (w razie, kiedy należność w sumie nie przewyższa wartości 450 zł czy też 100 euro).

UWAGA: Ministerstwo Finansów przybliżyło, że podatnicy wkorzystujący kasy, które nie posiadają sposobności technicznych urzeczywistnić wymogów dotyczących np. zamieszczania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy (na jego życzenie), będą mogli je nadal korzystać dodatkowo po 30.09.2013r.

Nie ma zatem potrzeby zamiany używanych do tej pory kas, które pozwalają aktualnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Urządzenia takie mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane aż do chwili ich zużycia. Konieczność umieszczania NIP klienta (na jego życzenie) na paragonie będzie tyczył się zatem tylko urządzeń, które umożliwiają taką funkcjonalność.

Przykładowa propozycja: sprawdzarka cen nquire