Możliwości spawania prądem o podwójnej pulsacji

migomatyPostęp technologiczny w dziedzinie przyrządów spawalniczych, a szczególnie pojawienie się inwertorowych źródeł prądu spawania, zaowocowało powstaniem wielu przydatnych funkcji usprawniających przejaw procesu spawania. Konstruktorzy wyrobów osiągnęli lepsze możności wpływania na zjawiska zachodzące podczas spawania.

Jedną z innowacji było zastosowanie prądu pulsującego. Spawanie takiego gatunku zezwala na bez zwarciowe a także cykliczne przenoszenie kropli płynnego metalu do jeziorka spawalniczego. Podczas spawania prądem pulsacyjnym, źródło generuje 2 typy prądu spawania:

1.Pierwszy – elementarny prąd spawania, taki który służy bezpośrednio do podtrzymania łuku spawalniczego, natomiast pośrednio do topnienia końcówki drutu elektrodowego i brzegów łączonych elementów.

2.Drugi – prąd pulsujący, który wytwarza statyczne przenoszenie ciekłego metalu do jeziorka spawalniczego, wolne od zwarć a także rozprysków, w rytmie impulsów prądu wytwarzanych poprzez źródło.

Spawanie prądem pulsującym w zestawieniu do zwyczajnego spawania w migomatach, odznacza się poniższymi parametrami: zezwala na otrzymanie spoin o dużej klasy bez względu od pozycji spawania,wyklucza rozpryski,wprowadza mniejsze liczebności ciepła do materiału spawanego,ułatwia otrzymanie pożądanego kształtu oraz rozmiarów geometrycznych spoiny,zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Z upływem czasu do migomatów wprowadzono możność spawanie prądem o podwójnej pulsacji. Polega ona na tym, iż w okresie działania tradycyjnej pulsacji prądu, pojawia się okresowy wzrost napięcia, po czym następuje powrót do faktu wyjściowego. Zalety spawania prądem pulsacyjnym są odpowiednie głównie podczas spawania aluminium oraz jego stopów. Aluminium zaliczyć można do produktów trudno spawalnych, między innymi ze względu na jego dużą przewodność cieplną. Drobno-kroplowy sposób przenoszenia metalu, impulsowe nagrzewanie oraz chłodzenie jeziorka spawalniczego, wywołują pożądane skutki w czasie spawania aluminium, eliminując zarazem zjawisko powstawania rozprysków. Na dodatek skorzystanie podwójnej pulsacji przy spawaniu aluminium, przyzwala na uzyskanie spoiny o regularnej łusce, przypominającej wizualnie spoinę wykonywaną przy wykorzystaniu metody TIG. Spawając prądem pulsacyjnym otrzymujemy spoiny o drobnokrystalicznej strukturze, niebywale korzystnych własnościach mechanicznych oraz wysokiej wytrzymałości na pękanie na gorąco.