Mity wokół ekologicznej żywności

Żywność ekologiczną uzyskuje się z produktów roślinnych bądź zwierzęcych wytwarzanych w systemie gospodarstwa ekologicznego. W procesie produkcji unika się stosowania sztucznych nawozów, regulatorów wzrostu, pestycydów i dodatków do żywności. Proces hodowli i produkcji jest kontrolowany. Gospodarstwa i przetwórnie ekologiczne są co roku badane przez inspektorów jednostek certyfikujących. Posiadają akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji oraz specjalne upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Protokół z kontroli jest podstawą w podjęciu decyzji o przyznaniu atestu. Dokument zawiera ocenę warunków środowiska, uprawy roślin i chowu zwierząt. Dodatkowo, w przypadku przetwórni protokół obejmuje także kontrolę dostawców i metody przetwarzania.

Popyt na żywność ekologiczna rośnie, dlatego podobnie jak w przypadku konwencjonalnej żywności, zdarzają się przypadki fałszowania. Żeby temu zapobiec, w krajach Unii Europejskiej wprowadzono specjalną graficzną informację. Jest to wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne“ umieszczany na etykiecie produktu. Etykiet musi zawierać także informacje o producencie, nazwę produktu oraz znak identyfikacyjny jego produktu.

Niektórzy producenci mogą znakować produkty własnym logo, sugerującym ekologiczne metody produkcji. Są to produkty, które mogą zostać wytworzone za pomocą metod ekologicznych, ale producent nie poniesie konsekwencji, jeżeli ich nie zastosuje. Jest to najczęstszy sposób fałszowania żywności ekologicznej. Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego powstało w celu zachowania wysokiej jakości surowców. Technologia produkcji musi być więc tak dobrana, żeby zawartość witamin, węglowodanów, białek i składników mineralnych pozostała bez zmian. Dopuszcza się stosowanie metod termicznych, fermentacyjnych, mechanicznych i fizycznych. Nie wolno natomiast stosować dodatków i substancji o charakterze wspomagającym, w tym między innymi barwników i konserwantów. Żywność ekologiczna zawiera więc znacznie więcej witamin i minerałów w porównaniu z produktami konwencjonalnymi. Co więcej, nie dostarcza toksycznych substancji chemicznych. Jednym z mitów związanych z ekologiczną żywnością jest utożsamianie jej ze zdrową żywnością. Termin zdrowej żywności został stworzony dla celów marketingowych. Natomiast za określeniem żywności ekologicznej kryją się standardy precyzujące warunki produkcji i metody kontroli. Kolejny mit krążący wokół ekologicznej żywności to stale wysokie ceny produktów. Produkty wytwarzane w ekologiczny sposób w krajach Unii Europejskiej nie są dużo droższe od konwencjonalnej żywności. W Polsce rolnictwo ekologiczne znajduje się obecnie w początkowej fazie rozwoju, dlatego różnica cen jest nieco większa i wynosi około 20 – 30%. Wraz ze zwiększającym się popytem, wzrostem liczby producentów oraz rozwojem sieci dystrybucyjnej, ceny ekologicznej żywności będą spadać. Z drugiej strony wydawanie pieniędzy na żywność ekologiczną jest inwestycją we własne zdrowie.