Buduj ekologicznie i oszczędzaj

IS_ekologiczny-domEkologiczne budownictwo, zwane również green building i zrównoważonym budownictwem, jest sposobem projektowania i tworzenia struktur budowlanych w oparciu o materiały przyjazne dla środowiska. Łączy w sobie ekonomię, trwałość i komfort użytkowania, użyteczność i aspekt ekologiczny. Podstawowym celem twórców i propagatorów idei ekologicznego budownictwa jest ograniczenie niekorzystnego wpływu budynków na środowisko i zdrowie człowieka. Poza tym budownictwo zrównoważone niesie za sobą korzyści społeczne i finansowe. Pozwala chronić zdrowie mieszkańców, efektywnie wykorzystać energię, wodę i inne zasoby naturalne. Umożliwia znaczne ograniczenie ilości zanieczyszczeń i odpadów wpływających na degradację natury.

Budowanie ekologiczne obejmuje kilka ważnych zagadnień, a główne z nich to projekty i materiały budowlane. Projekt zawiera koncepcję budynku wpływającą na jego ekologiczny charakter. Powinien być bardzo dobrze przemyślany, ponieważ determinuje koszty prac budowlanych i eksploatacji budynku. Zadaniem projektanta jest maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Musi zatem wziąć pod uwagę zarówno sposób wykonania budynku, jak i jego rozbiórkę oraz utylizację powstałych z niej odpadów. Kolejnym aspektem jest zastosowanie w projekcie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii, wody i materiałów wykorzystanych do budowy. Już na etapie projektowania można zatem dostrzec, że dom ekologiczny jest inwestycją, której koszty prędzej czy później się zwrócą w postaci niższych opłat eksploatacyjnych. Choć koszt budowy ekologicznych budynków są wyższe od tradycyjnych metod budowania, to należy zaznaczyć, że zwrot kosztów inwestycji następuje już po 5 latach użytkowania, a w najgorszym przypadku po 15 latach od zakończenia budowy. Staje się to możliwe dzięki zaoszczędzeniu energii i wody.

W budownictwie zrównoważonym wykorzystuje się wiele materiałów pochodzenia roślinnego, w tym między innymi bambus, słomę, tarcice drzewną, kamień i metale z odzysku oraz materiały odpadowe z przemysłu, które są obojętne dla środowiska. Zasadą jest stosowanie materiałów i tworzyw odnawialnych, które nie są toksyczne i można poddać je recyklingowi. Podstawą zrównoważonego budownictwa jest również zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić nawet do 80% energii. Ów cel można osiągnąć poprzez uzyskanie odpowiednich parametrów w zakresie izolacji termicznej, montaż paneli słonecznych i budowę przydomowej elektrowni wiatrowej.

Jednym z elementów ekologicznego budownictwa jest racjonalne wykorzystanie wody. Ograniczenie konsumpcji wody przy jednoczesnym zapewnieniu jej odpowiedniej jakości należy do głównych celów zrównoważonego budownictwa. Woda pochodząca z takich urządzeń, jak pralki i zmywarki może zostać oczyszczona i wykorzystana do nawadniania terenów zielonych, spłukiwania toalet i mycia samochodów. Do podobnych celów można wykorzystać zbieraną deszczówkę. Chcąc zmniejszyć zużycie wody stosuje się także innowacyjne rozwiązania, na przykład specjalne sitka natrysków ograniczające strumień wody. Do istotnych aspektów budownictwa zrównoważonego należy również klimat budynku, na który składają się optymalna temperatura pomieszczeń, oświetlenie i wymiana powietrza. Od tego zależy komfort przebywania w budynku i użytkowania go. Bardzo duże znaczenie ma filtracja i wentylacja powierza oraz izolacja zabezpieczająca przed wilgocią.

Ekologiczne budownictwo nie kończy się na posprzątaniu placu budowy i przekazaniu budynku do użytku. Powinien być utrzymywany w sposób ekologiczny. Szczególny nacisk kładzie się na recykling odpadów, które są wytwarzane w trakcie użytkowania oraz unikanie sytuacji, w których energia i woda są wykorzystywane nieracjonalnie, czyli mówiąc potocznie marnowane.