Biometryczna kontrola dostępu do domów i firm

Biometryczne systemy identyfikacji osób stanowią nową erę w technologii rozpoznawania ludzi ludzi poprzez skanowanie unikalnych cech ludzkiego ciała.
Pomimo początkowych trudności, biometryczne systemy kontroli dostępu rozwijają się tak szybko, że w obecnie dzięki konsolidacji różnych technologii biometrii osiągają one wysoki punkt wydajności, skupiając całą uwagę na niezrównanych aspektach wyróżniających tą technologię pośród innych:

  • cechy biometryczne (jakiegokolwiek rodzaju), nie mogą zostać zapomniane lub utracone, dzięki czemu można przyznawać stały dostęp do chronionej systemem kontroli dostępu danej osobie,
  • cechy biometryczne nie mogą zostać skradzione, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w firmie
  • cechy biometryczne nie mogą być przekazane innym osobom, dzięki czemu normalizują relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcą: pracownicy są bardziej wydajni, lepiej zmotywowani, lojalni oraz zdyscyplinowani

Wśród różnych technologii biometrycznych jakie dotychczas zostały opracowane, z największym uznaniem spotkały się:

  • identyfikacja osób za pomocą cyfrowego odcisku palca
  • identyfikacja osób za pomocą skanowania tęczówki lub siatkówki oka
  • identyfikacja osób za pomocą skanowania geometrii dłoni
  • identyfikacja osób za pomocą skanowania geometrii twarzy

Najczęstszą metodą spotykaną w systemach kontroli dostępu jest weryfikacja za pomocą odcisków palców czy też wzorca twarzy. Główną powodem tej sytuacji jest cena takich systemów biometrycznych.

Oczywiście można również spotkać firmy oferującą kontrolę dostępu opartą o bardziej zaawansowanych technologiach, natomiast wiąże się to również z ceną takiego systemu (aczkolwiek jednocześnie systemy o bardziej zaawansowanej biometrii – takiej jak np. skanowanie układu naczyń krwionośnych palca, czy też wewnętrznej warstwy naskórka – są bardziej wiarygodne i trudniej jest je oszukać. Ryzyko dostania się bez wiedzy systemu, na zabezpieczony systemem kontroli dostępu teren, w tych przypadkach, jest tym samym bardzo znikome, o ile nie całkowicie wyeliminowane).